تابلو کنتوری روکار

تابلو کنتوری سبک در ابعاد ارتفاع 40 و طول 30 سانتی متر موجود میباشد تابلو برق ها وظیفه این را دارند که کنتور را در مقابل هر نوع خطر احتمالی محافظت کند و نگذارد هیچ آسیبی به کنتوربرق برسد.مجموعه شعاع الکتریک قابلیت ساخت این نوع تابلو در هر سایز و اندازه ای را دارد.